Στο Vpolyglot οι μαθητές όχι μόνο κατακτούν την ξένη γλώσσα, αλλά αναπτύσσουν και εμπλουτίζουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
Η χρήση των μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης και η συνεχής έρευνα πάνω στη μάθηση δίνουν το μοναδικό τους στίγμα πάνω στη διδασκαλία.