Προτείνεται στους μαθητές μας να ξεκινούν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην Δευτέρα τάξη Δημοτικού. Για να αποκτήσουν όμως τα παιδιά μία πιο ομαλή επαφή με την γλώσσα συνιστούμε να παρακολουθήσουν τα ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές Πρώτης Δημοτικού Pre-junior τμήματά μας . Σε αυτήν την χρονιά τα παιδιά γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα μέσα από τραγούδια, παιχνίδι, ζωγραφική, θέατρο. Έχοντας αποκτήσει την πρώτη επαφή είναι έτοιμα να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών. Παιδιά μικρότερα των 6 ετών, μπορούν να παρακολουθήσουν τα ειδικά τμήματα μας στα οποία θα λατρέψουν την ξένη γλώσσα κατανοώντας την με τη βιωματική μέθοδο.

Ενώ τα παιδιά έχουν ένα φυσικό πλεονέκτημα στην εκμάθηση γλωσσών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία, η έκθεση και η υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στη διευκόλυνση της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος εκμάθησης γλωσσών και η ενσωμάτωση ελκυστικών δραστηριοτήτων μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη μαθησιακή εμπειρία του παιδιού.


Για τους παραπάνω λόγους το VPOLYGLOT είναι η σωστή επιλογή Κέντρου Ξένων Γλωσσών για το παιδί σας.Total Physical Response (TPR)

Η μέθοδος περιλαμβάνει την ενσωμάτωση σωματικών κινήσεων και ενεργειών στην εκμάθηση της γλώσσας. Τα παιδιά ανταποκρίνονται στις εντολές και τις οδηγίες που δίνει ο δάσκαλος μέσω φυσικών χειρονομιών, όπως όρθιοι, καθισμένοι ή δείχνοντας αντικείμενα. Το TPR βοηθά στην ενίσχυση του λεξιλογίου και των γλωσσικών δομών μέσω της κιναισθητικής μάθησης.

Οι ικανότητες του 21ου αιώνα. Τα 6"C" της εκπαίδευσης


Στο Vpolyglot οι μαθητές όχι μόνο κατακτούν την ξένη γλώσσα, αλλά αναπτύσσουν και εμπλουτίζουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
Η χρήση των μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης και η συνεχής έρευνα πάνω στη μάθηση δίνουν το μοναδικό τους στίγμα πάνω στη διδασκαλία.