Το S.T.R.E.A.M. ενσωματώνει στοιχεία φυσικών επιστημών (science), τεχνολογίας (technology), ρομποτικής (robotics), μηχανικής (engineering), μαθηματικών (mathematics) και τέχνης (art) σε δραστηριότητες, αντί να εστιάζει σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Οι δραστηριότητες STEAM εξάπτουν την περιέργεια και ενθαρρύνουν τα παιδιά να πειραματιστούν, να αναρωτηθούν, να προβλέψουν και να διασκεδάσουν, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν έννοιες όπως η χημεία, η κίνηση και η δύναμη.
Καλλιεργούν σημαντικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων και επιπλέον τα βοηθούν να αγαπήσουν τη μάθηση και να αναπτύξουν τη φυσική τους περιέργεια για το πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους.
Τα πειράματα γίνονται σε ομάδες 3 ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει τον δικό της εξοπλισμό  και το τμήμα αποτελείται εώς 9 παιδιά.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ*ΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ *EMAIL *ΤΗΛΕΦΩΝΟ *ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ: *

 
Σχόλια  Αποδέχομαι τους Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυροΌρους Χρήσης