Εκπαιδευτική ρομποτική είναι η εφαρμογή της επιστήμης της ρομποτικής στην εκπαίδευση.

Αποτελεί μια καινοτόμα μαθησιακή μεθοδολογία η οποία συνδυάζει στοιχεία

  • βασικών επιστημών (φυσική, μηχανολογία)

  • νέων τεχνολογιών πληροφορικής  (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη)

  • μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς