Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών VPOLYGLOT διαθέτει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών (Κωδ. Αδείας : 2306963) και  ΚΔΒΜ 1 (Κωδ. Αδείας : 2100609) με προσβασιμότητα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.


Οι αίθουσες μας είναι άνετες με φυσικό φωτισμό και αερισμό και είναι διαμορφωμένες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που φιλοξενούν, προσφέροντας έτσι ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση.

Διαθέτουμε όλα τα σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας με εξόδους κινδύνου με φωτισμό ανάγκης παρέχοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αναπτυσσόμαστε συνεχώς, συνδυάζοντας την ποιοτική εκπαίδευση με τη παροχή υψηλών υπηρεσιών και στις εγκαταστάσεις και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων. Καινοτομούμε με σύγχρονες, μοντέρνες  εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με την τελευταία τεχνολογία στην εκπαίδευση που κάνουν το μάθημα ευχάριστο για μαθητές και καθηγητές.