Το VPOLYGLOT είναι ένα πρωτοποριακό κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών στον Βύρωνα. Η πολυετή μας πείρα πάνω στην εκπαίδευση ξένων γλωσσών και δεξιοτήτων μας καθιστούν ως πρώτη επιλογή στους μαθητές που είτε ξεκινούν για πρώτη φορά να μάθουν μια ξένη γλώσσα , είτε θέλουν να συνεχίσουν απο το σημείο που είχαν διακόψει.Στο VPOLYGLOT η πείρα, η ακαδημαική εκπαίδευση και η αγάπη για την κατάκτηση των ξένων γλωσσών και την απόκτηση δεξιοτήτων καθιστά το μάθημα μια μοναδική εμπειρία.

Εδώ διασφαλίζεται κλίμα στήριξης, ασφάλειας και αποδοχής ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η συλλογικότητα, η συνύπαρξη και το ομαδικό πνεύμα. Η χρήση των μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης, του Νευρογλωσσιού Προγραμματισμού (NLP), της εκπαιδευτικής ρομποτικής και η συνεχής έρευνα πάνω στη μάθηση δίνουν το μοναδικό τους στίγμα πάνω στη διδασκαλία.