Ινστιτούτο Goethe

Διπλώματα γερμανικής γλώσσας μέσω του Iνστιτούτου Goethe

Εξετάσεις γερμανικών για μαθήτριες και μαθητές σε επίπεδο Α1 και Α2

Είσαι μαθήτρια ή μαθητής από 10 έως 16 ετών και σου αρέσει να μαθαίνεις Γερμανικά; Θέλεις να πιστοποιήσεις ότι κατέχεις απλές, αλλά στοιχειώδεις γνώσεις γερμανικής γλώσσας; Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 και Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που μαθαίνουν γερμανικά ως ξένη γλώσσα. Οι εξετάσεις Fit καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών γερμανικής γλώσσας για έκφραση για οικεία θέματα, όπως ιδιωτική ζωή και σχολικό περιβάλλον.
 
Οι εξετάσεις αντιστοιχούν στο πρώτο (Α1) ή στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Η απόκτηση ενός επίσημου και διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιβεβαιώνει τις γλωσσικές γνώσεις.Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης γερμανικής γλώσσας. Το ΚΠΓ με τη διαβαθμισμένη εξέταση πλησιάζει τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε δύο επίπεδα μέσα από μια μόνο εξέταση.


Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων:

Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.


Το ΚΠΓ εναρμονίζεται πλήρως με  βάση την κλίμακα επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης , όπως περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο  Αναφοράς  για τις γλώσσες και έχει θεσμοθετηθεί να πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε έξι επίπεδα, τα οποία είναι :


1.    ΚΠΓ Α1  «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

2.    ΚΠΓ Α2  «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

3.    ΚΠΓ Β1  «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»

4.    ΚΠΓ Β2  «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

5.    ΚΠΓ Γ1  «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

6.    ΚΠΓ Γ2   «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας
από το αυστριακό κράτος.

Εξετάσεις γερμανικών για μαθήτριες και μαθητές σε επίπεδο Α1 και Α2

Είσαι μαθήτρια ή μαθητής από 10 έως 16 ετών και σου αρέσει να μαθαίνεις Γερμανικά; Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας: KIDA1, KIDA2, ÖSD/Goethe B1 für Jugendliche, B2J, C1J.
 
Οι εξετάσεις αντιστοιχούν στο πρώτο (Α1) ή στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Η απόκτηση ενός επίσημου και διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιβεβαιώνει τις γλωσσικές γνώσεις.